• Ha kul; både själv och med kunden
  • 100% nöjda kunder
  • Integritet och tystnadsplikt
  • Uppnå resultat; ekonomiska såväl som kvalitativa
  • Samarbete och respekt