I grunden för allt vårt arbete ligger kvalitetsutveckling enligt Utmärkelsen Svensk Kvalitet och dess grundläggande värderingar.

 • Kundorientering

 • Engagerat ledarskap

 • Allas delaktighet

 • Kompetensutveckling

 • Långsiktighet

 • Samhällsansvar

 • Processorientering

 • Förebyggande åtgärder

 • Ständiga förbättringar

 • Lära av andra

 • Snabbare reaktioner

 • Faktabaserade beslut

 • Samverkan

För mer information se www.siq.se