VD har ordet

Idéerna kring KundHuset skapades 2010 som en reaktion på de uppdrag jag genom åren haft som managmentkonsult. Oavsett art på uppdraget hamnade alltid lösningen kring vad kunden faktiskt efterfrågade samt kring avsaknaden av en kunddriven verksamhet. Jag reflekterade över företagens fokusering kring sina produkter/resurser i stället för att fokusera på kundbehov. Alla organisationer jag talat med sätter ”kunden i centrum” men själva organisationen drivs inte därefter.

Ledningarna satt långt från kunderna och visste inte riktigt vilka kundens behov var, ekonomisk uppföljning skedde funktionsvis och väldigt få organisationer följde den horisontella väg som kunden vandrade genom företaget för att få sitt behov tillfredställt.

När jag granskade kostnaderna i ett antal bolag så var fel- och kontrollkostnaderna skyhöga (20-30%) medan de förebyggande kostnaderna var väldigt låga (1-2%). Det var framför allt i tjänsteföretag som felkostnaderna var mycket höga.

Tanken med KundHuset är att skapa kundvärde i organisationer samtidigt som att detta sker till en minimal kostnad. Utifrån detta skapades KundHuset.

Många frågar mig inom vilka verksamhetsområden eller branscher jag arbetar inom. Jag brukar svara att det viktigaste för mig är att känna till kundbehov och förväntningar än att känna till branschen och dess befintliga verksamhet.

 

KundHuset hjälper dig att förbättra kundvärdet,
öka effektiviteten i din organisation och
därmed öka din lönsamhet.