KundHuset hjälper dig att förbättra kundvärdet och öka effektiviteten i din organisation.


Alla organisationer förstår kundens värde för lönsamheten i företaget. Men få företag har en kunddriven verksamhet. KundHuset hjälper organisationer att utifrån kundbehov skapa flödeseffektiva processer för att optimera kundvärde, få en effektiv organisation och en långsiktiget av både lönsamhet och företagsexistens.

Fokus ligger på att definiera kundbehov, skapa ett passande tjänstekoncept och att anpassa organisationen därefter. 

Vi utgår från kundbehov och driver dessa ”bakåt” i organisationens alla processer. Detta med hjälp av värderingar, principer, metoder, verktyg och aktiviteter.

Sanna kommentarer från verkligheten!

loading...

Kundorientering

 • Identifiera kundbehov
 • Ledning/vision/målsättning
 • Värderingar, principer och företagskultur
 • Medarbetare och dess delaktighet

Kundvärde

 • Servicekvalitet och kundvärde
 • Upplevelse/tjänstedesign
 • Förväntningar/Kommunikation
 • Arbetsprocessen

 Flödeseffekivitet

 • POFF (Prioriterade Områden För Förbättring)
 • Kunddriven verksamhetsutveckling
 • Kostnader för icke värdeskapande aktiviteter
 • Organisationsanpassning

Kunskapsöverföring


Utbildning/träning, workshops, föredrag och idébytar träffar.


0730 - 97 92 23 
www.kundhuset.se
Info@kundhuset.se