KundHuset ägs och drivs av Louise Åstrand. Louise har omfattade erfarenhet av kunddriven verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Som konsult/chef/projektledare arbetar hon med förändrings- och förbättringsprojekt i huvudsak med tjänstedesign, affärsstrategi (kundorientering) och verksamhetsstrategi (flödeseffektivitet). Fokus ligger på ökad tjänstekonkurrens genom förbättrat kundvärde och ökad flödeseffektivitet (TQM, Lean Services, Agil).

Hon har stöttat kunder i framtagandet av nya strategier för ökad lönsamhet och produktivitet men även arbetat med kunders interna processer för att förbättra effektiviteten. Basen har alltid legat inom området för kvalitetsutveckling och kundorientering. Där hon bl.a. tagit fram Utmärkelsen Svensk Kvalitet samt arbetat som Total Quality Manager, Customer Relation Manager och Customer Developer.

Hon har även arbetat som strategiplanerare, marknadschef, affärsområdesansvarig och som utbildare inom områdena ledarskap, affärsutveckling, Service Management, projektledning, presentationsteknik/retorik, personlig effektivitet och mötesteknik.

Louise har erfarenhet av styrelsearbete samt innehar licens inom Myers Briggs Type Indicator® - MBTI® och i DiSC®; Inscape Publishing.

Hon är också författare och har skrivit två böcker; "Jämförelse av kvalitetsutmärkelser i världen" och "Utbildningsbehoven inför 2000-talet inom hotell- och restaurangbranschen". En tredje bok är under framtagning med titeln; "Var tog min kund vägen?"