Vi på KundHuset uppskattar dina erfarenheter som kund. Har du varit nöjd eller missnöjd vid din privata eller eller professionella kontakt med en leverantör? Vilka företag, stora som små,

tycker du är duktiga på kundorientering? Vilka är alltför produktorienterade?

Vem vill du ge ros eller ris till?

Dela med dig av dina förslag på lösningar eller vad företag kan göra för att förbättra sig!

Skriv och berätta!