Kunskapsöverföring
 

          Utbildning - Träning
 

 • Var fan tog min kund vägen?
 • Flödeseffektivitet i praktiken
 • Öka ditt kundvärde
 • Ny som chef
 • Ledarskapsutbildning
 • Presentationsteknik/retorik
 • Kommunikation i projekt
 • Personligeffektivitet
 • Mötesteknik
 • Kundservice - Sälj


Alla utbildningar är företagsanpassade och utförs i företagets lokaler om inge annat önkas. Utbildningen varvar teori och praktiska övningar och om omfattar 2 heldagar. Max 12 deltagare för bästa personlig träning. Diplom utdelas till samtliga deltagare. Investering per deltagare i två dagar: 6 000 kr. exl. lunch

Seminarier och föredrag

Vi genomför halvdags och en timmes seminarier och föredrag. Några exempel på innehåll visas nedan:

 • Utdrag ur "Var fan tog min kund vägen"
 • Konflikt och stresshantering
 • IT- stöd i en kundorienterad verksamhet
 • Ska vi ha kundbarriärer? Vilka?
 • Team och samarbete - Hur?
 • Kundservice och klagomålshantering