Tjänstedesign handlar om att paketera din tjänst på ett sådant sätt
så att alla "knippen av behov" som kunden
förväntar sig blir tillfredsställda!

 

Om du som kund upplever din tjänst som dålig så byter du leverantör, om du kan. När du tycker att marknadsföringen är dålig så stänger du av TV ´n. Vi berättar i större omfattning om dålig upplevelse än vi talar om våra förväntningar. Det vi talar om är relationen mellan dem!
 
Tjänstedesign handlar om att inkludera kringtjänster runt din kärntjänst.
 
För att en kund skall vara nöjd krävs ofta mer än att enbart att det primära behovet är tillfredsställt (kärntjänsten). Gå igenom alla olika "knippen" av behov som kunden kan tänkas ha, även de indirekta. Exempel på kringtjänster kan vara öppentider, parkeringsplatser, personlig service eller dylikt.
 
Var observant på att det finns ett antal saker som kunden tar för självklar och som inte är ett direkt kundbehov. Exempelvis en säker flygresa, trevligt bemötande, kompetens etc. Skilj på graden av personligservice och trevligt bemötande (obemannad eller bemannad bensinstation) Det är inte samma sak!
 
Exceptionelltjänst är en tjänst som du kan lägga till för att överträffa kundens ”knippe” av behov. Faran med detta är dock att kunden börjar ta denna tjänst som självklar och som den sedan alltid förväntar sig framöver. ”Skickar med strumpa när skor beställs”.

Omfattningen av dina tjänster behöver inte vara omfattande föra att kunden skall bli nöjd. Du bestämmer tjänsten. Inget är rätt eller fel! Andra egenskaper påverkar också såsom pris, empati, tid etc. Men företaget måste besluta hur tjänstekonceptet ska se ut från början innan det börjar kommuniceras ut.


Var försiktig med att kräva exceptionell service från dina medarbetare
om du inte har formulet dina kringtjänster.
Låt oss hjälpa dig!