Kundvärde

Kundvärde är det totala värdet kunden får ut av relationen med företaget. Kundvärdet är kopplat till kundens kostnader för relationen: monetär, tid, energi men även de psykologiska kostnaderna (engagemang, attityd, empati). Kundvärdet påverkas av kundens förväntningar och dess upplevelse.
 

KundHuset ser till att dina kunder kommer tillbaka
och att dina produkter inte gör det!