Vad ska vi stå för i vårt bolag?

Hur långt vill du din boj skall flyta för ett ok beteende?

De värderingar organisationen väljer ger en önskning till medarbetares och chefers attityd och beteende. Implementering av ett kundorienterat synsätt kräver ofta nya värderingar och principer i organisationen. Idag är det mycket populärt att tala om värderingar men principer är lika viktiga, om inte viktigare.

Värderingar definierar hur organisationen bör vara!
Principer definierar hur organisationen bör tänka!
 
Vill företaget att medarbetarna skall tänka kund eller produkt? Förbättring eller inte OK? Organisationen måste bestämma vilka principer som skall gälla i företaget.

Att formulera värderingar och principer skapar i sig inte ett önskvärt beteende.  Dessa måste disskuteras, utvecklas, bedömmas, ” jag identifieras” och framför allt vara ständigt levande i organisationen. Dessa skall gälla alla medarbetare och skall användas vid rekrytering.

Värderingar, normer, förväntningar, attityder, beteenden och principer skapar företagskulturen. KundHuset har metoder, verktyg, samarbetsformer mm. som kan hjälpa organisationen att förädla detta osynliga kapital.