Vad har kundorientering med medarbetarnas delaktighet och motivation att göra? Allt!


I en organisation finns externa och interna kunder. De externa möts av säljare, butikspersonal, kundtjänst med flera. De interna möts av dig som chef, HR-person eller av högsta ledningen. De externa betalar med kontanter, kort eller via faktura. De interna betalar med sin tid och sitt engagemang.

Som företagsledare måste du lyssna på dina interna kunder, förstår deras behov, ge dem frihet, ge dem förtroende, chans till vidareutveckling, idéutveckling, möjlighet till att själva genomföra förbättringar samt att ge dem de verktyg de behöver (fysiska eller mentala). Du måste helt enkelt se till att de är tillfreds med sin situation och att du uppfyller deras behov i sin anställning.

Få medarbetarna att förstå sin del i den kedja som den externa kunden vandrar för att uppfylla sitt behov. Här gäller det verkligen att förklara varför medarbetarna bör göra som de gör. Det är inte alltid så självklart idag. Belöna goda beteende och goda prestationer istället för ekonomiska vinster. 

Du som företagsledare måste inse att reagera på röda siffor är alldeles för sent för att identifiera förbättringar! Se till att du aktivt och regelbundet har kontakt med dina medarbetare som är de som faktiskt skapar servicekvalitet mot kund.
 

Du blir inte bättre än vad
dina medarbetare presterar!

Har du kommit så långt att din organisation arbetar efter kundbehov, lednignen är med, värderingarna tillåter det då kommer dina medarbetare att göra allt för att tillgodose kundens behov.