En absolut förutsättning för att lyckas med kundorienteringen är högsta ledningens engagemang.
Har ni hört den förut!


När jag träffar ledningsgrupper, verksamhetsledare eller allt vad de kallas, reflekterar jag över vem de är de leder? I 90 % av de organisationerna där jag träffat dessa ”ledare” ser jag chefer dvs. en hierarkisk benämning i organisationen. Men jag ser inga ledare? Dessa så kallade ”ledare” säger att de leder företaget. Jag frågar alltid varför de inte leder kunderna?

Så ser den krassa sanningen många gånger ut. Det går inte att delegera ner detta engagemang till någon avdelning eller speciella medarbetare. Kundorienteringen är en strategisk fråga som högsta ledningen är ytters ansvarig för.

En organisations långsiktiga framgång beror ju helt på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för – kunderna (externa som betalar för den och interna som erbjuder den). I stället för att titta på kortsiktig lönsamhet och begrava sig i ekonomiska nyckeltal krävs ett visionärt ledarskap. Ett ledarskap som syns och hörs där ledningen är aktiv, engagerad och synlig ute i organisationen i arbetet med kundorienteringen. En ledning som tillåter medarbetarnas egna idéer till förbättringar. Det räcker inte med en ledning som skapar slogans för medarbetarna eller skapar andra kosmetiska åtgärder. Det är som att tro att lagerpersonalen är ansvarig för kvaliteten på produkten.
 

Det är för sent att reagera på röda siffror! 


KundHuset hjälper chefer att bli ledare.
Att formulera styrdokument och formulera framtida målsättningar för etablering av en kundorienterad verksamhet.

Lead, follow or
get out of the way!