POFF (Prioriterade Områden För Förbättring)

KundHuset offrar inte tid på att genomföra en förstudie på hur verksamheten fungerar idag. Vi lägger tid på att tala med kunderna! KundHuset brukar också tala med de medarbetare som har kontakt med kunderna och vi sätter på oss kundglasögonen och testar alltid tjänsten själv. Vi går också igenom all den kommunikation som företaget har med sina kunder (marknadsföring, sociala medier, räkningar etc.)
 
Detta arbete är viktigt för att överhuvudtaget veta vad det är vi skall fokusera på. Det är så lätt att organisationen startar många förbättringsprojekt som sedan aldrig riktigt landar. Därför genomför KundHuset en POFF (Prioriterade Områden För Förbättring) där vi tar ut de absolut prioriterade områden som vi tillsammans måste ta tag i först.
 
Stora ekonomiska vinster kan göras genom att man prioriterar rätt och förbättrar rätt saker. Förstudien sätter fokus på de fel, brister, slöseri, dubbelarbete, onödiga/felaktiga processer, sekundära kundbehov och allmän suboptimering. Saker som företagen själv kanske inte sett eller tagit för givet. Här kan stora kostnadsbesparingar göras.


 Kontakta oss så kommer vi överens kring omfattning och innehåll.

Att genomföra en POFF är ett bra sätt att få sitt företag belyst ur kundens synvikel. Du hittar områden som bör förbättras och kan på så sätt reducera dina kostnader, öka intäkterna och öka ditt kundvärde.