Organisationsanpassning
 

Det krävs oftast en organisationsanpassning för att stödja ett horisontellt arbetssätt. . Vanligtvis arbetar företag vertikalt vad gäller organisation, kommunikation, rekrytering, etc. När säljavdelningen får bonus för sålda produkter, som i bland inte ens är framtagna, får kundkontaktcenters skäll för att inte hinna med samtalen som strömmar in från missnöjda kunder. Marknadsavdelningen sitter i sin lilla ruta och tar fram den mest säljande reklamen efter den andra. Detta är ett mycket kostsamt sätt att arbetandet krävs ofta mer förändringar på många olika nivåer, där styrsystem, incitamentsystem, karriärssystem och rekryteringssystem är några.
 
Vid organisationsanpassningar tar KundHuset som utgångspunkt, varför organisationen finns till. Vad har den för syfte? Vad vill den erbjuda kunden? Syftet blir riktningen för medarbetarna där samarbete och förståelse för helheten blir av yttersta vikt. Det är viktigt att förstå och utgå ifrån hur organisationen faktiskt skapar och levererar värde till kunderna. KundHuset arbetar med ledningssystem, belöningssystem mm och har ett väl etablerat ramverk som stöd vid organisationsanpassningar. Ramverket omfattar ett antal frågeställningar, metoder, verktyg och aktiviteter. Företagets värderingar och principer har en betydande roll i denna förändringsprocess där vi även finns som stöd.
 

Is our organization customer oriented?

 Only if you can answer "yes" on three critical issues Your organization is truly Customer oriented.

  1. Is the customer development located in the center of the organization?
  2. Has customer development department the same status as other major departments within the company such as IT and Marketing?
  3. Coordinated customer development among the various primary activities?


Rickard Cuthbertson, 2007