Kunddriven verksamhetsutveckling
 


Det är flödesenhetens behov som ligger till grund för utveckling av verksamheten dvs. "knippen" av behov som kunden har. När du tagit fram passande tjänstekoncept så har du också märkt att medarbetarna har en stor roll i arbetet med att få kundens behov tillfredsställt. Faktum är att medarbetare och chefer i organisationens alla avdelningar är engagerad i kundens resa i företaget. Oavsett om medarbetaren inte har en direkt kontakt med slutkund så är medarbetaren med i överlämnandet mellan avdelningar och därmed en del i kundens upplevelse av tjänsten. Se på din verksamhet som ett system, ett system där allting hänger ihop, från och med att kundbehoven uppstod till det har blivit tillfredsställt.

Resurseffektivitet sätter fokus på att resursen/röntgenapparaten alltid ska gå på högvarv medans inom flödeseffektivitet läggs fokus på att kunden skall få sitt behov uppfyllt så snabbt och smidigt som möjlgt. Med andra ord: Få ut den nöjda kunden så snabbt du kan ur systemet så att den kan köpa igen!

Att skapa välfungerande system inom tjänstebranschen är betydligt svårare än att göra det inom industrin. Det är helt enkelt lättare att styra material än att styra människor. Samtidigt är det ett måste för att uppnå bra kundvärde och lönsamhet i organisationen. Det är inte lika ofta vi upptäcker att dörrar som skall monteras inte finns på löpande bandet. Desto oftare upplever vi att okända personer kommer med matlåda som brukaren varken kan värma eller öppna själv. Eller att vi tvingas sitta i långa telefonköer för att få reda på varför bygglovet inte kommit ännu etc.

För att produktionssystemet skall bli smidigt och effektivt ur kundsynpunkt så krävs ett antar metoder, verktyg och aktiviteter. KundHuset har stor erfarenhet av kunddriven verksamhetsutveckling och metoder för att bygga in kundbehoven i verksamheten så tveka inte att höra av dig till oss.
 

KundHuset hjälper dig att skapa ett välfungerande produktionssystem
som levererar ett högt kundvärde!